Een van mijn dochters woont in de Amsterdamse Rivierenbuurt op de Vrijheidslaan. Die laan komt uit op het Victorieplein en splitst zich daar in de Rooseveltlaan en de Churchill-laan. Voor de tweede wereldoorlog heetten die lanen anders: de Noorder Amstellaan, de Zuider Amstellaan en de Amstellaan. Na de bevrijding in 1945 zijn de lanen herdoopt; Roosevelt, Churchill en Stalin kregen de eer die zij in de ogen van de bevrijde Nederlanders verdienden. Toch heet die voormalige Stalinlaan nu Vrijheidslaan. Omgedoopt in 1956 nadat duidelijk was hoeveel doden Stalin op zijn geweten had.

Op het ogenblik zucht Nederland onder een aantal vroegere helden, die in 21e eeuwse ogen die benaming ten onrechte dragen. Witte de With, Van Heutsz, Jan Pieterszoon Coen, Michiel Adriaanszoon de Ruijter, Piet Hein misschien ook wel. In het Mauritshuis is het beeld verwijderd van de Maurits naar wie dit museum genoemd is, een J.P.Coenschool in Amsterdam krijgt een andere naam, wie weet straks de Coentunnel ook nog.

Het doet mij denken aan geschiedenis zoals die werd onderwezen in de Sowjet Unie: helden die in ongenade vielen werden van de foto's afgeknipt en uit de geschiedenisboeken verwijderd. Een gang van zaken die wij hier in de westerse wereld altijd bespottelijk vonden. Ontkennen van de werkelijkheid, doen alsof mensen die tegen de gevestigde orde waren nooit hadden bestaan.

De Stalinlaan bestaat al geruime tijd niet meer. Ik denk dat ook elders in Nederland geen straten of wegen meer naar hem vernoemd zijn. Blijkbaar heeft de politiek op een gegeven moment een afweging gemaakt: wat weegt zwaarder, de overwinning in de wereldoorlog of het onvoorstelbare aantal doden die door zijn bewind in eigen land gevallen zijn.

Ik woonde zelf in de Amsterdamse Rivierenbuurt en ik vond het indertijd heel logisch dat de Stalinlaan werd omgedoopt; de emoties liepen hoog op en het was allemaal nog zo kort geleden. De slachtoffers van de oorlog konden zelf hun verhalen vertellen, als ze het overleefd hadden.

Van mij mag de Coentunnel gewoon zijn naam blijven houden, net als het Mauritshuis en het Van Heutsz monument. Of de Witte de Withstraat. Symbool van de geschiedenis zijn die namen, ik vind het belachelijk om te doen alsof ze nooit bestaan hebben omdat wij nu anders naar de wereld kijken dan zij. Dat mag best op een bordje staan in het museum, op de gevel van de school of onder de straatnaam. Over driehonderd jaar denken ze er vast weer anders over. 

  

Stuur me een email als mensen reageren –

Je moet lid zijn van RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers om reacties te kunnen plaatsen.

Join RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers