Nioren

Het project Nioren, van het Oude Noorden is een project dat zich richt op jongere en oudere bewoners van deelgemeente Noord. Het project heeft als doel om op een eenvoudige manier duurzame ontmoetingen / matches tussen junioren en senioren tot stand te brengen. Dit vergroot begrip voor elkaars leefwereld en een sfeer van vanzelfsprekendheid ten omzien van elkaar.

Jongeren en ouderen zijn als maatje aan elkaar gekoppeld en zijn samen aan de slag geweest in de wijk. Ze hebben samen gekookt, gebakken, geknutseld en een buurtfeest georganiseerd. Tijdens het project stonden de intergenerationele waarden centraal.

1 Nioren