Ongekend Talent photo

Ongekend Talent

Met het project Ongekend Talent wil Pluspunt de eigen mogelijkheden en competenties van jonge senioren en van senioren met diverse etnische achtergronden in kaart brengen en hen stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden. Dat kan bij de diverse instellingen/organisaties op uiteenlopende wijze. Daarnaast willen we met het project organisaties prikkelen de competenties van allochtone en autochtone senioren meer in te zetten. Tot slot willen we met het project het beeld doorbreken dat senioren alleen maar inzetbaar zijn als vrijwilliger bij andere ouderen of bij organisaties gericht op ouderen. De senioren die meedoen aan Ongekend Talent worden begeleid door senioren die een speciale training hebben gevolgd. 

4 Leden