Taalproeverij photo

Taalproeverij

Met het project ‘Taalproeverij, gezond & plezierig ouder worden’ wil Pluspunt ouderen, vooral die met een migrantenachtergrond, stimuleren om hun taalvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten. Tijdens het project komen er verschillende onderwerpen, gericht op de dagelijkse leefwereld van ouderen, aan bod. De taal is daarbij niet het doel maar is een middel om  gezond en plezierig oud te kunnen worden.

In het project ‘Taalproeverij, gezond & plezierig ouder worden’ wordt een groep van 12 tot 15 laaggeletterde oudere migranten, met behulp van taalvrijwilligers, op een speelse wijze taalvaardiger. De taalvrijwilligers begeleiden tijdens het project duo’s. De groep van taalvrijwilligers en laaggeletterde senioren komt gedurende 16 weken twee keer per week 2.5 uur bij elkaar. Naast een centrale themabijeenkomst van één keer per week, is er ook een wekelijkse duobijeenkomst met de taalvrijwilliger. De taalvrijwilliger gaat dan specifieker in op het thema en oefent spreek- en leesvaardigheden op een praktische, aansprekende manier.
De centrale bijeenkomsten hebben verschillende thema’s: gezonde voeding, beweging, gezondheidszorg, zelfstandig reizen, sociale contacten, administratie en participatie. Voor elk thema zijn twee centrale bijeenkomsten gepland. Een thema duurt twee weken. 

3 Leden

Je moet lid zijn van RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers om reacties te kunnen plaatsen.

Join RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers